Kontakt

SWIN Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych
w Warszawie

02-595 Warszawa, ul. Puławska 77 lok. U.5

Email: biuro@swin.org.pl

tel. 604 933 337 – Tomasz Tomczak, Prezes Stowarzyszenia
tel. 723 883 646 – Piotr Krzyżanowski, Wiceprezes Stowarzyszenia