O nas

Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych SWIN skupia w swoich szeregach osoby i firmy zaangażowane w promocję takiej formy wykonywania izolacji, które dodatkowo chcą propagować wiedzę na temat tej technologii.

Chociaż piany poliuretanowe towarzyszą nam od bardzo dawna to stosowanie ich do izolacji nie zawsze jest oczywiste – mamy tu na myśli głównie wiedzę całego społeczeństwa na ten temat. W biznesie jest znacznie lepiej. Rolę poliuretanów w budowaniu skutecznej izolacji dostrzegają branże związane z budownictwem przemysłowym czy  chociażby branża AGD (chłodnictwo).

Zadaniem dla Stowarzyszenia jest więc propagowanie wiedzy na ten temat, rozwiewanie wątpliwości, ale również edukacja samych wykonawców izolacji natryskowych, gdyż to właśnie od poziomu wiedzy bardzo często zależy jakość produktu gotowego, gotowej izolacji.

Stowarzyszenie powstało 10 stycznia 2020 roku podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w Strykowie. Wśród 23 założycieli znalazły się firmy wykonawcze z całej Polskę. 

Podczas zebrania założycielskiego wybrano władze stowarzyszenia:
Zarząd:
Tomasz Tomczak – Prezes
Piotr Krzyżanowski – Wiceprezes
Łukasz Bomba – Skarbnik
Grzegorz Macura  – Członek Zarządu
Robert Wąsik – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Jodko – Przewodniczący
Maciej Matuszyk – Członek Komisji Rewizyjnej
Patryk Sewiło – Członek Komisji Rewizyjnej

Cele:
Upowszechnianie technologii izolacji termicznej pianą PUR.
Promocja natryskowych powłok poliuretanowych, żywicznych oraz polimocznikowych.
Podnoszenie fachowej wiedzy członków.
Opracowywanie stanowiska branży w sprawach nieujętych w funkcjonujących przepisach i wytycznych.
Integracja środowiska.