Wspierają nas

Członek Wspierający – jest to specjalna forma członkostwa w Stowarzyszeniu zarezerwowana dla firm związanych z branżą izolacji natryskowych a także innych, dla których rozwój tej technologii jest ważny.

Członkowie Wspierający działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli. Zapraszamy do kontaktu firmy, które chcą skorzystać z takiej formy promocji.

Sponsorem SWIN w roku 2023 jest firma PURINOVA, która jest także członkiem wspierającym. W SWIN firmę reprezentuje Pan Marcin Niedźwiadek.