Deklaracja

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających. Jeśli są Państwo zainteresowany szczegółowym objaśnieniem spraw członkostwa – zapraszamy do kontaktu.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a która popiera cele Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. W praktyce są to firmy zainteresowane rozwojem izolacji w budownictwie i przemyśle, uczelnie i szkoły związane z budownictwem oraz inne organizacje działające na rzecz środowiska (ekologiczne podejście do budownictwa i użytkowania mieszkań).

Deklaracje można wysyłać na adres: biuro@swin.org.pl

Chcesz przystąpić do SWIN – zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy wszystkie kwestie z tym związane i pomożemy złożyć deklaracje (tel. 604 933 337 i e-mail: tomasz.tomczak@swin.org.pl )