SWIN dla szkół średnich

Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych prowadzi swoje działania edukacyjne wśród uczniów szkół średnich o profilu budowlanym. Prowadzimy spotkania, na których omawiamy sprawy związane z izolacją budynków informując o różnych możliwościach zastosowania pianek poliuretanowych.

Dzielimy się wiedzą z zakresu budownictwa i poruszamy różne ciekawe kwestie. Ubogacamy spotkania częścią praktyczną, która zawsze wzbudza duże zainteresowanie. Ze spotkania wszyscy uczniowie mają szanse wyjść z nową wiedzą na temat technologii natryskowej, zobaczyć jak wyglądają procesy produkcji IN-SITU, a także dowiedzieć się jak ważną rolę w budownictwie pełnią różne izolacje: termiczne i hydroizolacje.

Po spotkaniu każdy z uczestników może otrzymać Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, które kiedyś może zostać dołączone do CV. Wierzymy, że zbieranie takich doświadczeń jest czymś niezwykle ważnym.

Zapraszamy szkoły średnie do kontaktu ze Stowarzyszeniem, aby zaplanować takie spotkanie. Możemy zaproponować spotkania w formie prelekcji dla jednej lub większej ilości godzin lekcyjnych (z jedną grupą optymalnie ok. 3 – 4 godzin lekcyjnych). Spotkania są bezpłatne.