Certyfikat – czytaj więcej

Oględziny wykonanych prac oraz audyt podczas pracy.

Uważamy, że najważniejszym elementem jest autentyczne, naoczne zbadanie jakości wykonywanej izolacji. W niektórych przypadkach możemy nawet od wykonawcy zażądać wydania próbek, które zostaną sprawdzone w laboratorium. Komisja będzie również sprawdzała cały proces przygotowania firmy do wykonania zlecenia – od momentu załadunku materiału w magazynie aż po zakończenie prac.

Staż na rynku.

Zbadamy fakt zarejestrowania firmy i jej staż na rynku. Certyfikat będzie przyznawany tylko w przypadku gdy firma może pochwalić się stażem na rynku min. 2 lata. Oczywiście przewidujemy tu możliwość uzyskania certyfikatu przez młodsze firmy, które będą potrafiły przedstawić argumenty na to, że taki tytuł może im zostać przyznany. Wówczas proces certyfikacji będzie trwał 6 miesięcy i audyt będzie wykonany kilka razy w tym czasie.

Przezorny zawsze ubezpieczony.

Kolejnym elementem, który sprawdzamy jest fakt posiadania przez firmę ważnej polisy ubezpieczenia OC. Nie można przecież wykluczyć, że przez błąd człowieka czy awarię sprzętu, narzędzi czy nawet samochodu klient nie poniesie jakiejś szkody. Mamy tego świadomość, że polisa opiewająca na wartość minimum 100 tys zł jest absolutnym wymogiem.

Komplet dokumentów.

Wymagamy, aby poczynając od oferty aż do finalnego protokołu wykonania wszystko było klarowne i czytelne. Oferta powinna więc być prezentowana w formie pisemnej i zrozumiałej dla Klienta, ma z niej przede wszystkim wynikać rodzaj oferowanego materiału i zakres usługi. Firma certyfikowana musi również wystawiać dokumenty po sprzedaży – musi je także rozumieć.

Magazyny i gospodarka odpadami.

Sprawdzimy fakt posiadania odpowiednich magazynów, które okresowo mogą być ogrzewane. Takie miejsce uważamy za niezbędne aby można było świadczyć usługi tego rodzaju. Sprawdzimy również czy firma posiada numer BDO i prowadzi odpowiedzialną gospodarkę odpadami.

Sprzęt, narzędzia i BHP.

Nie da się wykonywać profesjonalnych usług bez odpowiedniego sprzętu. Sprawdzimy więc czy firma taki posiada, czy umie go obsługiwać, czy ma do tego narzędzia i odpowiednie środki BHP. Sprawdzimy także czy serwisuje go w sposób prawidłowy i w wystarczającym zakresie. Będziemy również sprawdzać, czy firma dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i Klientów.

Wiedza to podstawa.

Podczas procesu certyfikacji przedstawiciele firmy i pracownicy muszą wykazać się wiedzą na temat przetwarzania poliuretanów, znajomości produktów, ich właściwości, a także wiedzą z zakresu obsługi sprzętu i rozwiązywania problemów. Wiedza ta jest sprawdzana w formie testów, oraz podczas wizyty na budowie.

Zawsze możesz zgłosić nam problem.

Nie chcemy, aby certyfikat SWIN posiadały firmy nierzetelne i takie, które mają negatywną opinię. Jeśli uważasz, że zostałeś skrzywdzony przez firmę, która posiada ten tytuł – prosimy o zgłoszenie. Obiecujemy, że sprawą zajmiemy się z należytą uwagą.

Rozumiemy to, że na rynku jest bardzo dużo firm, które oferują takie usługi. Wiemy też, że niestety nie wszystkie posiadają kompetencje i nie wszystkie są w stanie świadczyć usługi tak, aby zachowywane były parametry izolacji. Chcemy zatroszczyć się o to, aby każdy Klient miał szanse wybrać rozsądnie, a swój wybór potwierdzić w naszej bazie firm z Certyfikatem SWIN. Na naszej stronie swin.org.pl prezentowane są firmy, które posiadają certyfikat jak również te, które są w trakcie jego uzyskiwania.

Podsumowując.

Uważamy, że wybierając firmę posiadającą Certyfikat Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych mają Państwo pewność o jakości wykonywanej usługi jak i gwarancję tego, że spełnia ona wszelkie wymogi współczesnego budownictwa. Zachęcamy również do głębszego zapoznania się z działaniem i funkcjonowaniem SWIN.