Zebranie założycielskie SWIN

Chociaż od dawna dostrzegano potrzebę utworzenia stowarzyszenia skupiającego firmy z branży izolacji natryskowych to dopiero 10 lutego 2020 roku stało się to faktem. Przedstawiciele firm działających w branży ocieplania piankami poliuretanowymi spotykali się ze sobą podczas różnorakich szkoleń czy podczas targów – jednak do tej pory nie dochodziło do tego, aby w odpowiedni sposób zogniskować te wszystkie działania i rozmowy po to, aby powstała organizacja reprezentująca ten segment rynku.

Wszystkie te rozmowy pokazywały jednak potrzebę zrzeszenia się. Rynek izolacji w budownictwie rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Popularność pianek poliuretanowych w budownictwie mieszkaniowym jest już na tyle duża, że część firm wykonawczych, dostawców materiałów i narzędzi uznała, że powstanie takiej organizacji jest konieczne.

Ostatecznie do spotkania założycielskiego doszło w dniu 10 stycznia 2020 w Strykowie koło Łodzi. Wśród członków założycieli znalazły się 23 osoby reprezentujące firmy wykonujące izolacje natryskowe. Swoje poparcie dla inicjatywy zgłosili dostawcy materiałów i narządzi Asteco, Dow, Graco.