Pierwsze posiedzenie Zarządu

Przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin pozwala odbywać posiedzenia przy pomocy elektronicznych form komunikacji. Jest to bardzo ważne udogodnienie, biorąc pod uwagę fakt, iż w skład zarządu wchodzą osoby reprezentujące różne regiony Polski.

Pierwsze posiedzenie tego typu miało miejsce w dniu 15 stycznia 2020. Podczas spotkania ustalone zostały najważniejsze sprawy związane z obecnością stowarzyszenia na targach Budma 2020.