Nowe logo dla Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych

Nasze stowarzyszenie to inicjatywa oddolna i wszyscy dobrze pamiętamy, że na samym początku nie zawsze „marketing” był na pierwszym planie. Skupialiśmy się raczej na budowaniu relacji pomiędzy członkami założycielami i planowaliśmy działania. Pierwsze nasze logo powstało w pośpiechu i w tym roku zapowiadaliśmy, że poszukamy czegoś nowego.

Z przedstawionych propozycji wybraliśmy to, które zdaniem zarządu wygląda współcześnie, a jednocześnie oddaje to, czym jest branża izolacji natryskowych. W grafice więc nie zabrakło, elementu wskazującego na „natrysk” oraz koloru zielonego, który ma dla nas również duże znaczenie. To dzięki skutecznym izolacjom możemy przecież zadbać o nasze środowisko naturalne.

Mamy nadzieję, że ten znak będzie zawsze symbolem profesjonalizmu i ekologicznego podejścia do sprawy oszczędzania energii.