Udział SWIN w pracach Komitetu Technicznego

W dniu 20 września 2023 roku nasze Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych zostało członkiem Komitetu Technicznego (KT) nr 211 ds. Wyrobów Izolacji Cieplnej w Budownictwie. W związku z tym wyłoniliśmy następujących reprezentantów:

  • Robert Wąsik (reprezentant z prawem głosu)
  • Piotr Krzyżanowski
  • Tomasz Tomczak

Prowadzone przez naszych reprezentantów działania będą miały realny wpływ na rozwój normalizacji oraz kształtowanie prac normalizacyjnych w kraju, zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. Wyłonieni członkowie będą odpowiedzialni za reprezentowanie interesów branży izolacji natryskowych.  Reprezentanci działają w imieniu stowarzyszenia, co pozwoli nam wzmocnić wizerunek całej branży na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wśród korzyści płynących z naszego aktywnego udziału w pracach normalizacyjnych należy wymienić m.in.:

– bezpośredni wpływ na treść oraz aktualność norm;

– tworzenie sieci kontaktów oraz wymianę doświadczeń z najlepszymi w branży;

– dostęp do projektów norm na wszystkich etapach opracowywania w określonym komitecie technicznym;

– bezpośredni, stały dostęp do informacji z zakresu sprawdzonych oraz najnowszych osiągnięć technicznych;

– proponowanie obszarów korzystnych dla firm;

– odpowiednie planowanie inwestycji oraz obniżanie kosztów projektowania, w tym badań;

– dostęp do rynku globalnego;

– wsparcie prawodawstwa krajowego oraz na poziomie europejskim;

Reasumując, reprezentanci działający w ramach Komitetu Technicznego (KT) nr 211 ds. Wyrobów Izolacji Cieplnej w Budownictwie będą mieli wpływ na wizerunek naszej branży w Polsce i za granicą. Z pomocą reprezentantów uzyskamy możliwość wprowadzania zmian, wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez zgłaszanie uwag i pomysłów, aby w przyszłości udoskonalić istniejące normy. Nasi przedstawiciele zadbają o realizację wielu kluczowych zadań istotnych z punktu widzenia branży izolacji natryskowych, w tym szerokiej współpracy w zakresie tworzenia przejrzystych norm.