Walne Zgromadzenie 2022 – Poznań

W dniu 25 listopada 2022 w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych. Głównym celem było przedstawienie sprawozdań członków zarządu oraz omówienie planów na kolejny rok.

Pewnym przełomem w naszej organizacji jest to, iż mogliśmy tutaj potwierdzić i umocnić mandat Zarządu do wprowadzenia Certyfikatów dla wykonawców izolacji. Dostrzegamy ogromną potrzebę, aby pokazać, jakie firmy na rynku zostały zweryfikowane pod kątem jakości i przestrzegania procedur. Już niebawem będziemy uruchamiać pierwsze procedury.

Walne Zgromadzenie potwierdza, że w SWIN są osoby, które chcą się angażować w ten projekt pomimo braku wymiernych korzyści finansowych. To troska o rozwój branży, o to, aby jakość usług była stale podnoszona globalnie – jest to czynnik, który zdecydowanie wpłynie na sposób postrzegania naszej branży przez inwestorów.